ბლოგი

გამარჯობა სამყაროვ!

9k=

გამარჯობა სამყაროვ! – ყველაზე პატარა და ამავდროს უსასრულო ფრაზა.

სატესტო კონტენტი

შესაძლებელია უსასრულოდ განვრცობა.